Hướng dẫn cài đặt MathType 6.7 trên Windows

Có thể tải về từ trang chủ dessci.com

> Mở file MTW6.7.exe
“Make_by_TienHuynh”
> Nhấn chọn “I accept the terms in the license agreement
> Nhấn nút Next


“Make_by_TienHuynh”
(Ở đây không cung cấp Product Key vì lý do bản quyền)
> Nhấn nút Next


“Make_by_TienHuynh”
> Nhấn nút OK


“Make_by_TienHuynh”
> Nhấn nút Exit Setup để kết thúc
./.

2 nhận xét: